กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา (59 ชั้นปี 5) , 60 , 61 , 62) ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ได้ระบบ studentloan เพื่อให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อยืนยัน แบบคำขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วนั้น บัดนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงให้ผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 อ่านเพิ่มเติม “การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2”