กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

กองทุนเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต  เพื่อตั้งเป็นปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  อาคาร 10 ชั้น 2 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต”

เซ็นแบบยืนบันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1/2559

เผยเเพร่เมื่อ

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำสัญญาลงทะเบียนแบบยืนยันคำขอกู้ยืมค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “เซ็นแบบยืนบันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1/2559”