หัวข้อข่าว

กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2561

การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

โอนเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้น

กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้น ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กยศ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ประกาศ (เพิ่มเติม) หลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ยืม กยศ./กรอ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาพบเจ้าหน้าที่