ประกาศ (เพิ่มเติม) หลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน

เผยเเพร่เมื่อ 1888 เข้าชม

แจ้งถึงนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560    สาขาดังต่อไปนี้  ห้ามดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ห้ามกรอกสัญญา เนื่องจากหลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน

Full Screen