เซ็นแบบยืนบันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1/2559

เผยเเพร่เมื่อ 754 เข้าชม

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำสัญญาลงทะเบียนแบบยืนยันคำขอกู้ยืมค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร