แจ้งให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม

เผยเเพร่เมื่อ 71 เข้าชม

ตามที่กองทุนฯ มรสน. แจ้งให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ในวันที่ 24 – 28 ก.พ. 63 นั้น เนื่องจากผู้กู้ยืมทั้ง 2 คณะ มีผู้กู้ยืมจำนวนน้อย

ดังนั้นกองทุนฯ มรสน. จึงขอให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ดังกล่าวเลื่อนส่งเอกสารมาเป็นวันที่ 17-21 ก.พ. 63 พร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และแจ้งผู้กู้ยืมทุกคณะที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร หรือเอาเอกสารกลับไปแก้ไข ขอให้มาส่งเอกสารในวันที่ 17-21 ก.พ. 63 พร้อมกัน

แจ้งมาเพื่อทราบ ชมรม (กยศ./กรอ.) มรสน.