ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ
⬇⬇ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2564
➡️➡️สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
(เคยกู้มาแล้วในสถานศึกษาเดิมและมีความประสงค์กู้ยืมต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
➡️➡️และรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมมาเลย)
⏩⏩ขั้นตอนการการลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect

อ่านเพิ่มเติม “ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา (59 ชั้นปี 5) , 60 , 61 , 62) ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ได้ระบบ studentloan เพื่อให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อยืนยัน แบบคำขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วนั้น บัดนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงให้ผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

กองทุนเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต  เพื่อตั้งเป็นปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  อาคาร 10 ชั้น 2 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต”

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
และหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
และทุนการศึกษา

ขั้นตอนการกู้
กิจกรรมจิตอาสา
facebooksnru
e-student