ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 อ่านเพิ่มเติม “การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ

กองทุนเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต

การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต  เพื่อตั้งเป็นปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  อาคาร 10 ชั้น 2 อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงาน การรับบริจาคโลหิต”

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
และหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
และทุนการศึกษา

ขั้นตอนการกู้
กิจกรรมจิตอาสา
facebooksnru
e-student